เรียนวิธีการอัดเสียง
คอร์ส Recording (สอนสดเท่านั้น)

เนื้อหาคอร์ส

 • เรียนรู้ชนิด Microphone ชนิดต่างๆ
 • เรียนเรื่อง Polar Pattern ของ Microphone
 • เทคนิคเรียน Stereo Miking
 • วิธีการตั้ง Gain Structure ที่เหมาะสม
 • การใช้ Outboard Gear ในการอัด
 • เทคนิคการอัดเสียงกลองสด และ วิธีการจูนเสียงกลอง
 • เทคนิคการอัด Acoustic Guitar ในรูปแบบต่างๆ
 • เทคนิคการอัด กีต้าร์ไฟฟ้า
 • เทคนิคการอัด Bass
 • เทคนิคการอัดร้อง และ คอรัส
 • เทคนิคการอัดเครื่องอื่นๆ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  เพิ่มเพื่อน
Visitors: 104,945