ห้องบันทึกเสียง/ห้องซ้อมดนตรี-เต้น/สอน/รับทำเพลง-ดนตรี/ตัดต่อเสียง/สปอต/ให้เช่าเครื่องเสียง
รายการทางโทรทัศน์มาสัมภาษณ์ คุณนะ ( ชัยชนะ อ่วมอารีย์ ) Sound Engineer ประจำ Chaichana Sound Studio
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอัดเสียง
สถานที่ถ่ายทำ Chaichana Sound Studio
 
 
 
 
Visitors: 49,599