สอนเต้น-รำไทย

 
 
 

รับสอนเต้น 


- Street jazz

- Hiphop

- Cover dance

ราคาเรียนเดี่ยว 2,700 บาท/คอร์ส/6 ชั่วโมง

ราคาเรียนกลุ่ม 2,300 บาท/คอร์ส/6 ชั่วโมง

เรียนครั้งล ะ1.30 ชั่วโมง ทั้งหมด 4 ครั้ง

 

 

 

   

 

 

 

รับสอนรำไทย

 

ระยะสั้น ระยะยาว

เรียนเดี่ยว เรี่ยนกลุ่ม
ราคาเรียนเดี่ยว 1,800 บาท/คอร์ส/4 ชั่วโมง

   


รีวิว CHAICHANA SOUND STUDIO

Visitors: 37,872