สอนเต้น-รำไทย

 
 
 

รับสอนเต้น

 

- Street jazz

- Hiphop

- Cover dance

ราคาเรียนเดี่ยว 2,900 บาท/คอร์ส/6 ชั่วโมง

ราคาเรียนกลุ่ม 2,500 บาท/คอร์ส/6 ชั่วโมง

เรียนครั้งล ะ1.30 ชั่วโมง ทั้งหมด 4 ครั้ง

 

 

 

   

 

 

 

รับสอนรำไทย

 

มีสอนเดี่ยว และ สอนกลุ่ม
ระยะสั้น และ ระยะยาว
เด็ก และ ผู้ใหญ่

ราคาเรียนเดี่ยว 2,500 บาท/คอร์ส/6ชั่วโมง
ราคาเรียนกลุ่ม 2,000 บาท/คอร์ส/6ชั่วโมง
เรียนครั้งละ 1.30 ชั่วโมง
เรียนทั้งหมด 4 ครั้ง

 

   


รีวิว CHAICHANA SOUND STUDIO

Visitors: 59,681