โปรโมชั่น

ติดตามโปรโมชั่นก่อนใครได้ทาง 
โปรโมชั่น Chaichana Sound Studio ครบรอบ 10 ปี วันที่ 14/11/63

 

ห้องซ้อมดนตรี 3 ชั่วโมง 700 บาท จากราคา 750 บาท

ห้องอัดเสียงพากย์ ห้อง C 3 ชั่วโมง 1,000 บาท จากราคา 1,200 บาท

ห้องซ้อมเต้น 6 ชั่วโมง 1,000 บาท จากราคา 1,500 บาท

 

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ วันที่ 14/11/63 - 30/11/63

(สำหรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าเท่านั้น)

 

 

 
Visitors: 69,046