โปรโมชั่น

ติดตามโปรโมชั่นก่อนใครได้ทาง 
 

โปรโมชั่น Chaichana Sound Studio 

ห้องอัดเสียง ห้อง B 6 ชั่วโมง 3000 บาท จากราคา 3,600 บาท

ห้องอัดเสียงพากย์ ห้อง C 3 ชั่วโมง 1,000 บาท จากราคา 1,200 บาท

ห้องซ้อมเต้น 6 ชั่วโมง 1,250 บาท จากราคา 1,500 บาท

 (สำหรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าเท่านั้น)

 

 

 
Visitors: 103,747