ตัวอย่างผลงานทำเพลง-ดนตรีตัวอย่างทำเพลงประกอบโฆษณาด๊อกเตอร์มนตรี


แต่งเนื้อเพลงเวอร์ชั่นภาษาไทย วง Akishibu Project วง idol จากประเทศญี่ปุ่น
เพลง Summer Summer


ตัวอย่างแต่งเพลง ใช้สำหรับงานแต่งงาน

 

แต่งเพลงประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ตัวอย่างทำดนตรี อัดเสียงดนตรี อัดเสียงร้อง เพลงปลอดภัยไว้ก่อน ของบริษัทก่อสร้างบวิค 
(นักร้องของลูกค้า)


แต่งเนื้อเพลงเวอร์ชั่นภาษาไทย วง Akishibu Project วง idol จากประเทศญี่ปุ่น
เพลง Restart

Visitors: 47,017