ตัวอย่างผลงานทำเพลง-ดนตรีตัวอย่างทำเพลงประกอบโฆษณาด๊อกเตอร์มนตรี


ตัวอย่างทำดนตรี อัดเสียงดนตรี อัดเสียงร้อง เพลงปลอดภัยไว้ก่อน ของบริษัทก่อสร้างบวิค 
(นักร้องของลูกค้า)


แต่งเนื้อเพลงเวอร์ชั่นภาษาไทย วง Akishibu Project วง idol จากประเทศญี่ปุ่น
เพลง Summer Summer


ตัวอย่างแต่งเพลง ใช้สำหรับงานแต่งงาน


แต่งเนื้อเพลงเวอร์ชั่นภาษาไทย วง Akishibu Project วง idol จากประเทศญี่ปุ่น
เพลง Restart

Visitors: 37,871