ตัวอย่างผลงาน Live Soundตัวอย่างผลงาน Live Sound
เช่น

1. งาน Thailand Festival ที่ประเทศ ญี่ปุ่น ในปี 2016 และ ปี 2017
2. งาน Guitar Party with Hiroto วง A9 จากประเทศญี่ปุ่นควบคุมเสียง ให้ Hiroto วง A9 จากประเทศญี่ปุ่น และพี่แชมป์ วง Instinct ปี 2017
   
   


งาน Live Sound ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองซิซูโอกะ งาน Thailand Festival ปี 2017

Visitors: 27,437