คำที่ควรรู้เมื่อต้องการทำการบันทึกเสียง หรือ มิกซ์เสียงเบื้องต้น Part 1


คำที่ควรรู้เมื่อต้องการทำการบันทึกเสียง หรือ มิกซ์เสียงเบื้องต้น

 

 

“คำๆนี้หมายถึงอะไร” คำถามนี้จะพุดขึ้นมาในหัวเมื่อคุณเจอคำที่ไม่เข้าใจ เราจึงจะมาแนะนำคำและความหมายคร่าวๆ ที่ควรรู้เมื่อเราจะต้อง มีการบันทึกเสียงหรือมิกซ์เสียงมันจะทำให้เราสื่อสารกันได้สะดวกขึ้นแน่นอน

 

 

Bit depth : ค่าความแม่นยำของโปรแกรม ยิ่งมากก็จะยิ่งละเอียดและตามมาด้วยขนาดไฟล์ที่ใหญ่ยิ่ง

Bus : ช่องทางการส่งสัญญาณเสียงช่วยในการส่งและรับระหว่าง channels (อยู่ใน DAW)

Channel : คล้ายๆ Bus แต่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องที่เป็น Hardware มากกว่า

Clipping(Peaking) : คำที่ใช้เมื่อสัญญาณเสียงที่เข้ามามีความดังมากเกินไปจนทำให้เกิดการ distort

Doubling : การอัดเสียงแล้วนำมาทับกัน หรือเรียกว่า Overdoub

Headroom : คือช่องว่างระหว่างความดีงของเสียงก่อนที่จะ peak

Latency : ค่าความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ input และ output

Mono : สัญญาณเสียงที่มีช่องสัญญาณเดียว

Stereo : สัญญาณเสียงที่มี 2 ช่องสัญญาณ (L-R)

Phantom Power (+48V) : ไฟเลี้ยงสำหรับ condenser microphone ถ้าไม่มีก็ใช้ไม่ได้

Pop Filter : ฟองน้ำ หรือแผ่นกันลม ที่กั้นระหว่างปากกับไมโครโฟน เพื่อป้องกันการเกิด เสียง plosives ต่างๆ

Plosives : เสียงลมจากปากที่มีความเร็วและแรง เหมือนระเบิด

Preamp :  amplifier ที่ช่วยทำการ boost สัญญาณ ให้มีความดังขึ้น

Proximity Effect : การเกิดเสียง Low ที่มากเกิดไป จากการที่คนร้องเข้าใกล้ไมค์มากเกินไป

Room tone : tone ของ reverb ในห้องนั้น

Mic Sensitivity : ค่าที่บอกว่าไมค์ของคุณมีความสามารถในการจับเสียงที่กี่ dB

Sibilance : เสียงของตัว S, ส  ซ เป็นต้น จะเป็นความถี่สูงสามารถจัดการได้ด้วย de-desser

Talk Back : ไมค์จาก control room ที่สามารถส่งไปคุยกับคนที่กำลังบันทึกเสียงอยู่ได้

Automation : การใช้โปรแกรมช่วยทำอะไรบางอย่างกำเพลงในช่วยเวลาที่เจาะจง เช่น ช่วงนี้ต้องการให้เสียงดังขึ้น     ช่วงนี้เบาลง

Crossfade : การ fade out และ fade in ของเสียงสองเสียงที่ต่อกันแล้วช่วยทำให้เกิดการ  smooth ที่มากขึ้น

Fade : การเพิ่มลดของเสียงในช่วง เริ่มหรือจบ ของเสียงหรือเพลง

Gain : คลายกับคำว่า volume หรือก็คือความดังแต่ gain จะทำการเพิ่มที่ สัญญาณ input

Pan : การปรับเสียงให้ดังจากทางซ้ายหรือขวา ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดแค่อยากให้ดังจากข้างไหนมากกว่าก็ได้

Processors : กระบวนการทุกอย่างที่อยู่ระหว่างสัญญาณ inputและ output

Plug-in : เครื่องมือหรือโปรแกรมเสริม ที่เราใช้จัดการกับเสียงใน DAW

EQ(Equalizatoin ) : คือ processor ที่ทำการ เพิ่มหรือลดเสียง โดยเจาะจงความถี่

Filter : การตัดเสียงในช่วงความถี่ช่วงนึงออกส่วนมากจะเจอเป็น HPF,LPF

HPF(High Pass Filter) : Filter ที่หน้าที่ตัดความถี่ต่ำออก(หรือเรียกว่าLCF[Low Cut Filter])

LPF(Low Pass Filter) :Filter ที่ทำหน้าที่ตัดความถี่สูงออก(หรือเรียกว่าHCF[High Cut Filter])

BPF(Band Pass Filter): Filter ที่ให้ความถี่ในช่วงหนึ่งผ่านไปได้

Makeup Gain : เป็น parameter ที่เราสามารถทำการเพิ่มสัญญาณ output ที่ออกจาก processor ที่เราให้สัญญาณของเรานั้นเบาลงไป

Feedback : เมื่อสัญญาณจากเกิด loop ระหว่าง input และ output จะทำให้เกิดเสียงที่เราเรียกว่าไมค์หอนขึ้น

 

สามารถติดตามต่อได้ใน Part 2 นะครับ

 

 

 

 

แปลและเรียบเรียงโดย กิตติธร หิมะสุข

 

จัดทำโดย บริษัท ชัยชนะซาวด์ จำกัด

โทร.0800817882

LINE : @cs_studio

 

Visitors: 104,947