ทำไมต้อง Remaster ?

ทำไมถึงต้อง Remaster ?

     เมื่อเทคโนโลยีนั้นพัฒนาขึ้น คุณภาพของการทำงานก็สูงขึ้น ทางดนตรีเองก็เช่นกัน เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น คุณภาพเสียงก็สูงขึ้นตามกันไป แล้วเพลงที่เราชอบฟังสมัยเด็ก ๆ ละหรือเพลงที่ถูกอัด mix&master มาในยุดก่อน เราสามารถนำมันมาทำให้คุณภาพเสียงนั้นดีเทียบเท่าปัจจุบันได้ด้วยการ Remaster

 


  

   การ Remaster เป็นการปรับปรุงคุณภาพเสียง จากเพลงหรืออัลบั้มต้นฉบับ ให้ได้เสียงที่สะอาด ชัด และละเอียดมากขึ้น โดยให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด

 

แล้วการ remaster ต้องทำอย่างไรละ

     เมื่อจะทำการ remaster เราต้องมีตัวเพลงที่เป็น digital เสียก่อน ทำการเพลงใส่ลงไปใน DAW ที่เราจะใช้

ขั้นแรก ตรวจสอบความไหลลื่นของเสียงดนตรี balance ของความดังของเสียงที่มาก่อนมาหลัง

ขั้นที่สอง จัดการ noise ที่มีอยู่เช่น เสียง hum เสียง hisses, clicks, dropouts, whistling, microphone pop หรือจะเป็นเสียงทีเกิดจากการวางไมค์ที่แย่และการบันทึกด้วยวิธีเก่า

ขั้นที่สาม ใช้ compressor และ peak limiting เพื่อจัดการกับความดัง จัดการกับ muffled effects

ขั้นที่สี่ ใช้ EQ เพิ่มหรือลด จัดการความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ beats และ harmonies ทีชัดเจน แล้วก็ถึงขั้นสุดท้าย คือการฟังแล้วนำเสนอ

 

อ้างอิง what does it mean when music is remaster?, Mixbutton,https://mixbutton.com/mastering-articles/what-does-it-mean-when-music-is-remastered/

 

แปลและเรียบเรียงโดย กิตติธร หิมะสุข

Visitors: 105,843